Thư viện
Giới thiệu
Từ khi thành lập đến nay, BSL luôn không ngừng nỗ lực mở rộng, phát triển và đổi mới đội tàu. Đội tàu hiện tại của BSL rất đa dạng, gồm các tàu chở hàng rời, tàu dầu sản phẩm và tàu container hoạt động không hạn chế trên các tuyến trong nước và quốc tế.
Hoạt động kinh doanh chính của BSL là vận tải biển. BSL không chỉ là chủ tàu, quản lý và khai thác tàu mà còn tham gia vào các hoạt động thuê tàu, mua bán tàu, các dịch vụ liên quan thông qua các công ty con và chi nhánh như dịch vụ đại lý, giao nhận & logistic, sửa chữa tàu, cung ứng dầu nhờn, vật tư, cung cấp thuyền viên... cũng như các hoạt động liên doanh, liên kết.
Dịch vụ